Slovenščina. Predmet, ki mi je blizu.     Materinščina je jezik srca.