Spletna učilnica učiteljice Romane Slavič-Žnuderl je namenjena učence neobveznega izbirni predmet nemščina v 5. razredu.