eZbornico šole uporabljajo strokovni delavci OŠ Šmarjeta.

spletišče namenjeno vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev v OŠ Šmarjeta - vrtec Sonček