Glasbena umetnost v 7., 8. in 9. razredu.

Neobvezni izbirni predmet: RAČUNALNIŠTVO

Pevski zbor učencev 1. in 2. razreda.

Pevski zbor učencev od 3. do 5. razreda.

Pevski zbor učencev od 6. do 9. razreda.

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVA: Multimedija

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVA: Urejanje besedil