Spletna učilnica je namenjena programu EKONOMSKA GIMNAZIJA. Snov ustreza poučevanju po učbeniku ALLES STIMMT.

  

Spletna učilnica je namenjena udeležencem izobraževanja odraslih, ki opravljajo izpit iz nemščine pri profesorici Simoni Sever Punčoh. Vsebuje gradivo in vaje. Uporablja se za programe TRGOVEC, ADMINISTRATOR, EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKI TEHNIK PTI

Učilnica je trenutno še v pripravi.

V tej spletni učilnici so zbrana e-gradiva za pouk nemščine, ki zajemajo vsebine učbenika Geschäftsdeutsch praktisch 1 in Geschäftsdeutsch praktisch 2.

V tej spletni učilnici najdete e-gradiva za pouk nemščine, ki zajemajo vsebine učbenika Themen aktuell 2