• Računovodenje proizvodnje
  • Obračun plač
  • Osnovna sredstva in drobni inventar
  • Denarno poslovanje
  • Evidenca materiala, blaga in storitev
  • Računovodenje proizvodnje