Neobvezni izbirni predmet računalništvo - 6AB
NIP računalništvo 5R
Neobvezni izbirni predmet iz računalništva - 4R
Razpisi za tekmovanja, nagrade, sodelovanja v različnih projektih!


Računalniški krožki na OŠ Bežigrad