Predmet pokriva matematiko v 7. r. na osnovni šoli Col. 

Učitelj Pavel Makovec

Izvaja se 4 ure tedensko, od tega je ena ura namenjena manjši skupini, skupno 140 ur. 

Ocenjevanje:

  • 3 pisna
  • 2 ustna
  • geometrijska mapa aktivnosti
  • plakat oz. raziskava