Učitelji so glasniki iz preteklosti in spremljevalci v prihodnost.

Albert Einstein