Neobvezni izbirni predmet v 3., 4., in 5. razredu

Računalništvo - Multimedija  (7. razred 2018-19)

Računalništvo - Urejanje besedil (8. in 9. razred 2018-19)