Gradiva za uporabo pri pouku fizike in za samostojno delo dijakov.

Organizacija: III. gimnazija Maribor

Gradiva in vaje iz fizike.