Gradiva in naloge za pouk fizike v 8. in 9. razredu, tekmovanja iz fizike in naloge iz preteklih NPZ.

SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!

Priporočamo vam, da si ogledate tudi dodatna gradiva za fiziko v učilnicah:

FIZ-8 TEKMOVANJA, FIZ-9 TEKMOVANJA, FIZ – NPZ, vpišete pa se lahko tudi v ostale učilnice za fiziko (za 8. ali 9. razred) v skupine REGISTRIRANI UPORABNIKI e-UČILNIC OŠ BOJANA ILICHA.

Navodila za vpis najdete v osnovnih učilnicah za fiziko. Za dodatne informacije se obrnite na učitelje fizike!

 Vaši učitelji fizike

Obiščite spletno stran http://www.gravitacija.net/index.html in se zabavajte z reševanjem zanimivih nalog, ki zajemajo vse teme pri fiziki!

Če vas bolj zanimajo astronomska vprašanja: http://vesolje.net/ .