Informatika kot izbirni predmet.

Pevski zbor Gimnazije Litija.

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu