Pripravimo zgodbo in izdelamo animirani film s pomočjo programa Power Point.

Več informacij za pripravo na Evropski denarni kviz.

Naloge s tekmovanj iz Razvedrilne matematike