Tukaj imajo gradivo in zapisnike člani sveta staršev.

Starši se lahko seznanijo z zapisnikom pri oddelčnem predstavniku, ki kratko poroča tudi na roditeljskem sestanku oddelka.