Organizacija: Srednja šola tehniških strok Šiška
Organizacija: Srednja šola tehniških strok Šiška

Predmet KIZ- knjižnično informacijska znanja predstavi šolsko knjižnico, njen fond in različne informacijske vire.