Predmet KIZ- knjižnično informacijska znanja predstavi šolsko knjižnico, njen fond in različne informacijske vire.