Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra

Irena Gril, univ.dipl. inž. živ.teh.

e-pošta: irena.gril@bc-naklo.si

tel. ++386 4 277 21 03, GSM 051 411 046