Organizacija: OŠ Poljane Ljubljana

Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 2. triadi.

Organizacija: OŠ Poljane Ljubljana

Obvezni izbirni predmet računalništva Urejanje besedil v 3. triadi.