Učilnica za vajo.
Seminar je namenjen vsem, ki bi se želeli spoznati z Moodlom. V okviru seminarja:
     
  • se udeleženci seznanijo z možnostmi uporabe Moodla v izobraževalnih zavodih
  • se udeleženci seznanijo z načini komuniciranja in sodelovanja v spletnem učnem okolju
  • udeleženci razvijajo veščine aktivnega skupinskega dela v spletnem učnem okolju
  • udeleženci razvijajo veščine moderiranja diskusije v forumu
  • udeleženci pridobijo veščine urejanja spletne učilnice v Moodlu ter razvijejo kritični odnos do uporabe posameznih virov in dejavnosti
  • udeleženci pridobijo veščine vključevanja udeležencev spletno učilnico ter njihovega razporejanja v skupine.