Učilnica za pouk računalništva v 6. razredu

Spletna učilnica namenjena delu z nadarjenimi učenci (skupina S. Muršec)