V tem delu se nahajajo vse zadolžitve in naloge za 5. a.

V tem delu se nahajajo vse zadolžitve in naloge za 5. b.