test1

V tem delu se nahajajo vse zadolžitve in naloge za 5. a.

V tem delu se nahajajo vse zadolžitve in naloge za 5. b.

V tem delu se nahajajo vse zadolžitve in naloge za 5. c.

V tem delu se nahajajo vse zadolžitve in naloge za 5. č.