Dodatna literatura in interaktivne vaje, kot pomoč pri NIP Računalništvo

Organizacija: OŠ Koroški Jeklarji

Spletna učilnica je namenjena izobraževanju multiplikatorjev in prenašalcem znanja na temo blockchaina, kriptovalut in tveganjih povezanih z njimi.

Organizacija: OŠ Koroški Jeklarji

Multimedija (MME)

Pri Multimediji učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slike, zvoka, videa in animacije.

Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih, raziskovalnih nalogah, predstavitvah najrazličnejših projektov...

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:
 • Kaj je multimedija, podatek, informacija,
 • Iskanje informacij po različnih medijih (internet, Cobiss…),
 • Delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint (vstavljanje predmetov, efekte in animacije na predmetih, prehodi med stranmi, zvočne efekte, predloge, barvne sheme, diagrame, grafe, miselne vzorce …),
 • Delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
 • Obdelavo fotografij in fotomontažo,
 • Izdelavo GIF animacij,
 • Uporabljati spletno učilnico,
 • *Obdelati in zmontirati video posnetek,
 • *Obdelati in zmontirati audio posnetek,
 • Pravila dobrega oblikovanja,
 • Kako se pripraviti in izvesti računalniško predstavitev.

*Po želji otrok oziroma induvidualno.

Organizacija: OŠ Koroški jeklarji

Računalniška omrežja (ROM)

Pri predmetu Računalniška omrežja učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Internet oz. splet je globalni medij, učbenik, promotor itd. S pomočjo njega zelo hitro pridobimo potrebne informacije, prav tako se preko njega lahko promoviramo. Kako to storiti čimbolj učinkovito in estetsko, pa je potrebno znanje, ki ga učenci pridobijo pri tem predmetu.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • Računalniška omrežja in njeno uporabnost,
 • Kaj je internet, internetne storitve, prednosti in nevarnosti na internetu, kako se ubraniti teh nevarnosti, brskalnike, iskalnike…,
 • Program za pošiljanje elektronskih sporočil,
 • Urejevalnik html Kompozer, v njem izdelati in oblikovati spletni sestavek ter ga objaviti v svetovnem spletu,
 • Obdelavo fotografij, fotomontažo in optimizacijo slik za splet,
 • Uporabljati spletno učilnico,
 • Izdelavo GIF animacij,
 • *Obdelati in zmontirati video posnetek,
 • *Obdelati in zmontirati audio posnetek.

*Po želji otrok oziroma induvidualno.

Urejanje besedil (UBE)

Pri Urejanju besedil učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju. Pridobijo tudi zelo pomembna znanja pri pristopu in reševanju nekega problema.

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo predznanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • Strojno in programsko opremo računalnika,
 • Osnove dela v okolju Windows, delo z datotekami in mapami,
 • Delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Office Word), kot je napisati in oblikovati besedilo, ga urediti, shraniti in natisniti, uporabiti označevanje in oštevilčenje, ozaljšano začetnico, stolpce, sloge, izdelati tabelo, pripraviti kazalo, vstaviti glavo in nogo dokumenta...,
 • Temeljna pravila oblikovanja besedil,
 • Z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo, obdelati fotografijo in narediti fotomontažo,
 • Uporabljati spletno učilnico,
 • Iskati podatke na internetu in uporabljati elektronsko pošto.