Veda o naravi in njenih zakonitostih.

Veda o snoveh, njihovi zgradbi, lastnostih, uporabi in spreminjanju.