Veda o snoveh, njihovi zgradbi, lastnostih, uporabi in spreminjanju.

Veda o naravi in njenih zakonitostih.