Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana

Knjižnično informacijsko znanje je medpredmetna povezava, ki jo izvajata knjižničar in učitelj.

V učilnici so tudi vsebine za izbirni predmet SPH.