Dogajanje v oddelku podaljšanega bivanja.
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu

Učilnica je namenjena učencem 4. r in vsem, ki želijo spremljati pouk četrtošolcev. Vstopite vanjo, ne bo vam žal!

Želiš več informacij o posameznih temah? zamišljen

Želiš preveriti svoje znanja? odobravanje

Vstopi v učilnico! pomežik