Družboslovni predmeti

Več jezikov znaš, več veljaš. (pregovor)


GESLO za vstop: 20TJA13

Predmet Državljanske vzgoje in etike.

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu