Predmeti vezani na šolsko delo učiteljev.

Peskovnik za vajo

Organizacija: OŠ Maksa Durjave Maribor
Informacijsko mesto za učitelje ponuja obvestila, novice, vpogled v zakonodajo, izmenjavo mnenj,...
Standardi znanja po predmetih.
Bralna pismenost

Dokumentacija učiteljev.

Kriteriji ocenjevanja dejavnosti učencev.