Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Aktiv tujih jezikov
Aktiv matematike