Knjižničarka, Katja Plosima svojo spletno učilnico, ki je dosegljiva na naslednji povezavi:

KNJIŽNICAhttps://knjiznicaossiska.weebly.com/