Knjižničarka, Katja Plosima svojo spletno učilnico, ki je dosegljiva na naslednji povezavi:


KNJIŽNICAhttps://knjiznicaossiska.weebly.com/