Organizacija: OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana
MPZ - Mladinski Pevski Zbor OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana
Organizacija: OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana
Orffov orkester
Spletna učilnica za šolski band