I-ZBORČEK OŠ Nazarje

Pevski zbor učencev od 6. do 9. razreda.

Pevski zbor učencev od 1. do 2. razreda.

Pevski zbor učencev POŠ Šmartno ob Dreti

Pevski zbor učencev od 3. do 5. razreda.