Organizacija: OŠ Limbuš
Organizacija: OŠ Limbuš
Organizacija: OŠ Limbuš
Organizacija: OŠ Limbuš

Fakultativni pouk računalništva.

Organizacija: OŠ Limbuš