Organizacija: III. osnovna šola Celje

Šport je danes sestavni del celovitega pogleda na življenje. Šport v šolah je najbolj množična oblika športne dejavnosti. S svojimi vsebinami in smotri je podlaga tako športni rekreaciji kot tekmovalnemu športu.

Teorija športa kot priprava na NPZ.


Spletna učilnica za NRA (neobvezni izbirni predmet računalništvo).

Za ključ se obrnite na skrbnika.

Za tiste, ki hočete nekaj več...