Učilnica je namenjena ravnateljici, pomočnici ravnateljice in svetovalni delavki.