df d gvfd v

Dodatno gradivo za  za lažje učenje.

Pri tej interesni dejavnosti bomo spoznali osnovne gradnike elektronskih vezij in njihovo povezovanje v elektronska vezja.

Pri robotiki bomo spoznali osnove robotike in delo z Lego robotom.