Dodatne vsebine za spoznavanje čim več praktičnih primerov, za uvajanje v prakso, za povezovanje  z različnimi organizacijami in posamezniki.