OSPVLJ_logo

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana

 Telefon:  (01) 244 32 50     Email:  tajnistvo@voranc.si   Splet:  voranc.si