Organizacija: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Izbirni predmet: Osnove genetike

Učenci spoznajo osnove organskih molekul, celice, molekule DNA in RNA, beljakovin in encimov. Na vajah izolirajo DNA iz babane, delajo poskuse na mikroorganizmih, spoznajo osnove biotehnologije.

Izbirni predmet: Osnovni vbodi in tehnike vezenja

Pri izbirnem predmetu vezenje, ki ga lahko učenci obiskujejo 3 leta se bomo v tem šolskem letu naučili: naris na prtiček, vzdrževanje vezenin, verižni vbod, zančni vbod in stebelni vbod. Učenci bodo izvezli dva prtička.

Organizacija: OŠ Pod goro Slovenske Konjice