TRIJE OIP V OŠ.

Pri predmetu urejanje besedil učenci spoznajo računalnik. Najprej si pogledamo razvoj računalnika, nato pa še zgradbo, delovanje in uporabo računalnika. Nato sledi praktični del, in sicer urejanje besedila z urejevalnikom besedil Microsoft Word. Učenci se naučijo shranjevanja, kopiranja, oblikovanja, dodajanja slik, grafikonov, tabel, samodejnega kazala …

Organizacija: OŠ Žužemberk
Organizacija: OŠ Žužemberk

Multimediji rečemo tudi večpredstavnost. Multimedija je široko področje računalništva, ki se ukvarja z zajemom, obdelavo, pošiljanjem in shranjevanjem podatkov na računalniku, ki niso zapisani v obliki znakov.


Organizacija: OŠ Žužemberk