Predmeti Jardanke Golčar

O-MS:  

A: Potenčna, kvadratna funkcija (30. 9. 2020), 

B: Eksponentna funkcija in enačba (4. 11. 2020), 

C: Izdelek (11. 11. 2020)

MAT:  A: Logaritemska funkcija in enačba (9. 12. 2020), 

B: Metrična geometrija v ravnini (3. 2. 2021),

C: Geometrija v prostoru-Telesa (24. 3. 2021), 

D: Kotne funkcije in trigonometrija (2. 6. 2021),

E: Izdelek (9. 6. 2021)


A1: Polinomi (30. 9. 2020),
A2: Racionalna funkcija (5. 11. 2020),
B: Odvod (10. 12. 2020),                 
C:  Statistika (29. 1. 2021),
D: Zaporedja in obrestovanje (17. 2. 2021),
E1:Kombinatorika (31. 3. 2021),
E2: Učne situacije (9. 4. 2021), F: Izdelek (2. 4. 2021)

MAT:  

A: Naravna in cela števila 1 (9.10. 2020), 

B: Naravna in cela števila 2 (20. 11. 2020), 

C: Racionalna števila (18. 12. 2020), 

D: Realna števila, sklepni in procentni račun (12. 2. 2021), 

E: Linearna enačba in sistemi enačb (26. 3. 2021),  

F: Izdelek (29. 3. 2021)

  O-MS:  

  A: Linearna funkcija (28. 5. 2021), 

  B: Izdelek (10. 6. 2021)  O-MS:  

  A: Linearna funkcija, enačba in neenačba (22. 9. 2020), 

  B: Kvadratna funkcija, enačba in neenačba ter potenčna fun. (20. 10. 2020), 

  C: Izdelek (16. 11. 2020)

  MAT:  

  A: Eksponentna funkcija in enačba (8. 12. 2020), 

  B: Kotne funkcije in trigonometrija (9. 2. 2021), 

  C: Logaritemska funkcija in enačba (16. 3. 2021),  

  D: Geometrija v prostoru-Telesa (20. 3. 2021), 

  E: Polinomi (1. 6. 2021), 

  F: Izdelek (8. 6. 2021)

  MAT:  

  A: Polinomi (15. 10. 2020), 

  B: Racionalna funkcija (26. 11. 2020), 

  C: Statistika (11. 12. 2020), 

  D: Zaporedja in obrestovanje (4. 2. 2021), 

  E: Diferencialni račun (25. 3. 2021), 

  F: Izdelek (29. 3. 2021)

  O-MS:  

  A: Kombinatorika (22. 4. 2020), 

  B: Učne situacije (7. 5. 2021)

  O-MS:  

  A: Potenčna, kvadratna funkcija (2. 10. 2020), 

  B: Eksponentna funkcija in enačba (6. 11. 2020), 

  C: Izdelek (13. 11. 2020)

  MAT:  A: Logaritemska funkcija in enačba (11. 12. 2020), 

  B: Metrična geometrija v ravnini (5. 2. 2021),

  C: Geometrija v prostoru-Telesa (26. 3. 2021), 

  D: Kotne funkcije in trigonometrija (4. 6. 2021),

  E: Izdelek (11. 6. 2021)