Organizacija: ŠC Velenje
Organizacija: ŠC Velenje

Dijak bo zmožen:

·       uporabljati pripomočke, stroje in naprave za pripravo sladic,

·       organizirati lastno delo in delati v timu,

·       vzdrževati red in higieno dela,

·       pripraviti narodne in svečane sladice ter sladice tujih kuhinj,

·       pripraviti sladice iz različnih vrst testa in mas,

·       uporabljati normative pri pripravi sladic,

·       pravilno izbrati, servirati in dekorirati sladice za različne vrste obrokov in  dogodkov,

·       dekorativno oblikovati različna živila,

·       upoštevati in vključevati sodobne trende,

·       vključevati sezonska živila,

·       vključevati sladice v ponudbo posameznega obroka.

 Organizacija: ŠC Velenje

Poklicne kompetence

 Dijak bo zmožen:

  • razloži tipične narodne jedi slovenskih pokrajin,
  • ugotoviti pomen sodobnega načina priprave slovenskih narodnih jedi,
  • s pomočjo literature izbrati in pripraviti slovenske narodne jedi,
  • vključevati tradicijo slovenskih običajev in praznikov v gostinsko ponudbo in v vsakdanji jedilnik
  • pripraviti obroke v katere vključuje slovenske narodne jedi in  upošteva načela zdrave prehrane Vključevati kulinarične značilnosti regije in Slovenije v ponudbo gostinskega obrata
  • priporočati in predstaviti gostom slovenske narodne jedi
  • pripraviti Slovenske narodne jedi po regijah
  • na primeren način postreči narodne jedi 
  • upoštevati prehranske navade tujih gostov

 


Organizacija: ŠC Velenje

Dijak:

·        Spozna vrste gostinskih obratov

·        Seznani se z osebno higieno, delovno obleko in psihofizičnimi lastnostmi strežnega osebja

·        Seznani se z osnovnim strežnim inventarjem

·        Spozna redne dnevne obroke

·        Seznani se s pripravljalnimi deli v strežbi

·        Nauči se pravilnega nošenja krožnikov

·        Seznani se z osnovnimi pravili priprave enostavnega pogrinjka

·        Seznani se z osnovnimi pravili serviranja in deserviranja

·        seznani se z izdelavo preprostih dekorativnih izdelkov in se nauči oblikovati servietke na različne načine

 


Organizacija: ŠC Velenje

Dijak bo zmožen:

·       Z dekorativnimi dodatki pritegniti pozornost gosta

·       Usklajevati  okuse jedi in pijač

·       Estetsko pripraviti celostno ponudbo storitve

·       S  kreativnostjo prispevati  k dvigu kakovosti ponudbe

 


Organizacija: ŠC Velenje
Organizacija: ŠC Velenje

Splošni predmet učitelja

Organizacija: ŠC Velenje