SPOZNALI BOSTE knjiženje poslovnih sprememb v podjetju

 spoznali boste osnove ekonomike poslovanja v podjetju

Splošni predmet učitelja