Predmet je namenjen delu pri pouku matematike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge.

Predmet je namenjen delu pri pouku fizike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge.

Organizacija: ŠC Velenje

Predmet je namenjen delu pri pouku fizike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge.

Organizacija: ŠC Velenje

Predmet je namenjen delu pri pouku matematike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge.

Organizacija: ŠC Velenje

Predmet je namenjen delu pri pouku matematike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge. 

Organizacija: ŠC Velenje

Predmet je namenjen delu pri pouku matematike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge. 

Organizacija: ŠC Velenje

Predmet je namenjen delu pri pouku matematike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge. 


Organizacija: ŠC Velenje

Predmet je namenjen delu pri pouku matematike. Tukaj boste imeli na voljo delovne liste, preverjanja znanja in morebitne dodatne naloge. Sem boste oddajali tudi naloge. 


Organizacija: ŠC Velenje

Naravna števila

Cela števila

Deljivost naravnih števil

Racionalna števila

Splošni predmet učitelja