• Teorija robotike
  • Robotika vaje

·         Thnologije spajanja  gradiv v nerazstavljive zveze

·         Tehnologije termičnega razreza

·         Spreminjanje lastnosti gradiv  s pomočjo toplotne obdelave 

·        Tehnike zaščite gradiv pred korozijo


Splošni predmet učitelja