Praktični del pouka pri predmetu Obdelava materialov.

Splošni predmet učitelja