dijaki bodo pri tem predmetu spoznali naloge in pomen podvozja vozil, ter njihove sestavne dele 

Splošni predmet učitelja