1. letnik zgodovina tehniki

Splošni predmet učitelja