TRANSPORT V RUDARSTVU

- osnove transportnih naprav, sestavni deli,  delovanje naprav, posebne naprave v rudarstvu, izračun kapacitete in gabaritov naprav.