Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu Razredna ura, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu PREGLED RAČUNALNIŠTVA, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu MATEMATIKA, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu IKT (Informatika s tehniškim komuniciranjem), medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu MATEMATIKA, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu MATEMATIKA, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu MATEMATIKA, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Predmet je namenjen pouku na daljavo in sicer za obveščanje o vaših zadolžitvah pri predmetu UIKT-V, medsebojno komunikacijo in interakcijo med nami. Služi pa tudi, kot okolje v katerem se bo do nadaljnega odvijal pouk.

Splošni predmet učitelja